v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Protiplesňový náter

Nepríjemné, ale riešiteľné: plesne a zateplené budovy

Obyvatelia panelákov aj majitelia rodinných domov vnímajú zateplenie domu ako riešenie celého radu problémov spojených s ich bývaním. Zateplenie znižuje tepelné straty objektu, predĺži životnosť stavby, zlepší tzv. tepelnú pohodu (odstránenie pocitu studených stien) a významne zvýši estetiku domu a cenovo zhodnotí stavbu aj kvalitu bývania. Skúsme sa ale pozrieť na zateplenie z menej príjemnej strany – z pohľadu vnútornej vlhkosti objektu, a s tým spojenou možnosťou tvorby plesní. Protiplesňový náter je riešením vašich problémov.

Novostavba verzus starší dom

Plesne na stenách

V čerstvo zateplenom dome musí v počiatočnom období majiteľ počítať s vyššou vnútornou vlhkosťou, a teda oveľa častejšie vetrať. Vlhkosť síce časom odoznie, keďže je dôsledkom najrôznejších činností v objekte, vrátane tých stavebných, ale riziko zostáva. Samozrejme, novostavba mnohé z takýchto starostí nepozná. Už v projekte sa všetky konštrukcie navrhujú tak, aby spĺňali všetky potrebné normy a hodnoty.

V prípade rekonštrukcie a zatepľovania staršieho domu sú však riešenia tejto úlohy zložitejšie. Budova svojou konštrukciou často neumožňuje odstrániť všetky tepelné straty. Preto sa vykonáva len zateplenie obvodového muriva a výmena okien. Tieto práce sú často podceňované, počas stavby sa nepremyslene šetrí a často ich vykonávajú ľudia bez príslušných technických znalostí. Výsledkom býva hrubé podcenenie dôležitých vplyvov procesu zatepľovania alebo tvorba nežiaducich tepelných mostov.

Plesne a ich prvé kroky

Plieseň na dome

Pri výmene okien a po zateplení domu odborníci doporučujú obstaranie funkčného vlhkomeru. Obecne prevláda mýtus, že teplo usporíme, o.i. aj obmedzovaním vetrania. Opak je pravdou. S novými oknami a zateplením sa vždy zvýši vnútorná relatívna vlhkosť vzduchu. Výmena vzduchu pri mikroventilácii predstavuje až 10-krát nižšie hodnoty, ktoré dosahujeme jednorazovým vetraním. Zvýšenie relatívnej vlhkosti nad 70 percent je teda prvým krokom k možnej tvorbe plesní. Tieto skutočnosti vedú aj k zvýšeniu teploty rosného bodu. Ide o to, že vzdušná vlhkosť začne postupne kondenzovať, teda pri vyššej teplote sa mení na vodu. Na vnútornom povrchu obvodových múrov alebo stenách interiéru vzniká kondenzácia a následné plesne sú jej nepríjemným, ale logickým dôsledkom.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že významné množstvá vlhkosti a pary produkujú aj samotní obyvatelia domu. Dýchajú, varia, umývajú a kúpu sa, perú alebo sušia bielizeň. Vlhkosť ale produkujú aj izbové rastliny. Podľa odhadov môže štvorčlenná, priemerná rodina za 24 hodín “vyrobiť” až 16 kilogramov vodnej pary.

Ako si teda poradiť s vlhkosťou?

Z pohľadu profesionála jestvujú dva základné spôsoby – prirodzené alebo nútené odvetrávanie. V kuchyni to za nás urobí výkonný digestor. V ostatných miestnostiach treba pravidelne a intenzívne vetrať. Pozor, nevhodným typom vetrania sú tzv. ventilačky. Takto pootvorené okno zabezpečí cirkuláciu vzduchu, ale dochádza k zbytočným únikom tepla a ochladzovaniu konštrukcií v okolí samotného okna, resp. následnej kondenzácii vzdušnej vlhkosti na týchto miestach.

Ako si teda poradiť s vlhkosťou?

Riasy patria medzi najstaršie organizmy vôbec a v priebehu evolúcie dokázali mimoriadne adaptačné schopnosti. Pre život im stačí voda, oxid uhličitý a niektoré stopové prvky, ktorých je v prachu okolo nás dostatočné množstvo. Na zateplených fasádach potom dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti a pre riasy sa tak vytvárajú obzvlášť priaznivé podmienky.

Krátka rekapitulácia. Zateplenie udržuje v dome viac tepla. Povrchová vrstva zatepľovacieho systému je tenká a nemá dostatočnú tepelnú kapacitu. V noci – najmä na severných alebo zatienených stranách – potom chladne rýchlejšie ako okolitý vzduch a dochádza ku kondenzácii. Istou formou riešenia tohto stavu je použiť na povrchovú úpravu fasád hydrofóbne (vodu odpudivé) a egalizačné nátery. Takto upravené steny sú oveľa hladšie a fasáda lepšie odvádza skondenzovanú vodu.

Predvídavosť na prvom mieste

Každé zatepľovanie by mal predchádzať odborný posudok o technickom stave budovy a návrh na odstránenie systémových porúch. Toto je cesta ako zabezpečiť, aby po zateplení neostala v múroch voda. Zdrojom môže byť vysoká hladina spodnej vody, poškodená hydroizolácia alebo nevhodná úprava okolitého terénu. Tieto mínusy odstráni napr. vysušenie muriva alebo jeho sanácia.

Protiplesňový náter

Nekvalitné stavebné práce pri rekonštrukcii alebo aj novostavbe častú vedú k poruchám tepelnej izolácie, teda nedostatočne izolovaným miestam, kde nadmerne uniká teplo. Tieto poruchy označujeme ako tepelné mosty. Nájdeme ich na rohoch, v kútoch, pri oknách alebo na balkónoch. Práve tu potom vznikajú miesta so zvýšenou kondenzáciou vody a následným vznikom plesní.

Iným nedostatkom procesu zateplenia a príčinou plesní býva nevhodný typ a hrúbka izolačnej vrstvy. Pozor, hlavnú úlohu nehrá rozmer izolačnej vrstvy, ale schopnosť izolácie. Vyjadrujeme ju koeficientom prestupu tepla (lambda) a mal by dosahovať čo najnižšie hodnoty, zhruba 0,04 – 0,03W/m. Podcenenie týchto parametrov vedie k neželaným problémom.

Hrozba prichádza najmä zo severu

Fasády budov orientované na sever sú hrozbou plesní postihované najviac. Dôvodom je súhra niekoľkých nepriaznivých faktorov, ktoré rast mikroorganizmov podporujú. V prvom rade ide o nedostatok slnečného žiarenia, ktorý zhoršuje vlhkostnú bilanciu na povrchu fasády. Zásadne sa tak obmedzuje účinok UV žiarenia, ktoré dokáže rast mikroorganizmov účinne eliminovať. Druhým negatívom je zvýšené namáhanie plochy tzv. hnaným dažďom.

Medzi ďalšie vplyvy, ktoré stimulujú vyšší výskyt rias a plesní patrí okolie objektu, teda blízkosť stromov, kríkov, lesa alebo vodná plocha. Svoje zohráva výber použitých materiálov. Najnižšou odolnosťou disponujú akrylátové organické omietky. Naopak, najodolnejšie sú disperzné omietky na silikónovej alebo silikátovej báze, príp. minerálne omietky.

Bez vplyvu nie sú ani nečistoty na fasáde ako sú peľ alebo prach. Ich nánosy znižujú rýchlosť odparovania vody z povrchu a vytvárajú tak živnú pôdu pre riasy, plesne a huby. Klimatické podmienky spojené s obdobiami miernejšej zimy a horúceho leta so silnými zrážkami, vytvárajú plesniam a riasam optimálne prostredie.

Protiplesňový náter

Z vypovedaného je dostatočne jasné, že problém plesní a rias v zateplených budovách je komplexom prírodných, chemických a systémových vplyvov. Odstránenie a likvidácia takýchto neželaných a nepríjemných prejavov na stenách bytu alebo fasáde domu si vyžadujú odborný a profesionálny prístup.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA, s. r. o., patrí v regióne strednej Európy (Česká republika, Nemecko, Rakúsko a Slovensko) k popredným firmám, ktoré sa úspešnému boju a likvidácii plesní venuje už dlhé roky. Jej prepracovaný a dokonale odladený know-how už preverili výrobné aj obchodné spoločnosti, podnikateľské subjekty, umelecké inštitúcie, rodinné domy, vily, či bytové domy, exteriéry aj interiéry.

Protiplesňový náter zatočí s riasami a plesňami

Zásadným pomocníkom na vonkajšie plochy je chemický protiplesňový náter (roztok) s aktívnou, dezinfekčnou čistiacou zložkou. Roztok všetky neželané prejavy rias a plesní dokonale odstráni, plochu vyčistí a zároveň vydezinfikuje. V tomto smere sa najviac využíva protiplesňový prípravok SANTOP LIKVID PROFI. Ide o látku, ktorá predstavuje profesionálnu ochranu proti biologickým nečistotám bez chlóru. Vysoká účinnosť je zárukou, že dokáže účinne zničiť viac ako 99,99% kontaminácie. Likviduje riasy, plesne, machy a baktérie z rôznych stavebných materiálov, napr. omietok, betónu, muriva, strechy a pod.

Pleseň na stene

Pred aplikáciou náteru proti plesni (roztoku) sa však plesne ani riasy ešte neodstraňujú. Náter sa aplikuje len na suchý povrch pomocou štetca, valčeka alebo postrekovača. Asi 24 hodín necháme látku pôsobiť. Následne biologické nečistoty mechanicky odstránime. V interiéroch používame kartáč namočený v spomenutom prípravku, vonku vysokotlaký čistiaci prístroj.

V tomto okamihu jedno dôležité poučenie. Fasádu treba vyčistiť vždy na celej ploche, a to veľmi pozorne a dôkladne. Následná aplikácia ochranného a dezinfekčného náteru sa nesmie realizovať na zbytkoch akýchkoľvek organických nečistôt. Vyčistená fasáda sa potom nechá poriadne vyschnúť a nasleduje vizuálna kontrola celej plochy. Až teraz príde na rad náter v podobe priemyselného polyméru LSG – Laget Samuraj (prípravok proti plesni). Nanesený náter LSG účinne zamedzuje vlhkosti, aby podporovala rast a tvorbu zelených sanitier a zároveň odstráni a obmedzí jestvujúce mikrobiálne napadnutie plochy.

Ak dovolíte, kratučké odbočenie, ktoré sa chce venovať práve unikátnemu prípravku proti plesni LSG.

Kto alebo čo je LSG a ako vlastne funguje?

Skúste si predstaviť balónik naplnený vodou, ktorý prepichnete špendlíkom. Antimikrobiálny účinok priemyselného polyméru LSG je založený na princípe zmeny iontovej rovnováhy v stene bunky daného mikroorganizmu. Už krátky kontakt bunkovej steny s povrchom ošetreným prípravkom proti plesni LSG spôsobí lokálnu zmenu v koncentrácii dôležitých iontov a vnútrobunkový tlak následne iniciuje roztrhnutie steny. Na každom povrchu, ošetrenom a chránenom protiplesňovým náterom LSG, nemajú plesne, baktérie, huby ani kvasinky žiadnu šancu prežiť.

protiplesnový náter domu
Dom pred nanesením protiplesňového náteru

Protiplesňový náter LSG ponúka klientom A SERVIS LIPKA nasledujúce funkcie. V prvom rade „uzavrie“ fasádu tak, že vlhkosť, atmoférické spady, organické usadeniny, plesne alebo iné poveternostné vplyvy nebudú môcť do nej preniknúť. Podstatné je, že vlhkosť z fasády sa von vždy dostane. Protiplesňový náter LSG má totiž vlastnosti difúzneho odporu, takže všetky molekuly vodnej pary môžu bez problémov unikať, kým molekuly vody do štruktúry fasády nevstúpia.

Výhodou náteru proti plesniam je tiež fakt, že výrazne predlžuje životnosť a farebnú stálosť fasádneho náteru. Životnosť a účinok LSG sa podľa klimatických nárokov pohybuje v intervale od 4 do 6 rokov. V obmedzenej miere však funguje až 12 rokov. Z vlastných, mnohoročných a praktických skúseností garantuje spoločnosť A SERVIS LIPKA vyššie spomenuté obdobie od 4 do 6 rokov.

Ešte pár dôležitých doplnení. Náter proti plesniam LSG sa aplikuje v exteriéroch ako aj interiéroch. Po zaschnutí náteru sa na ošetrenej ploche utvorí umývateľná, priehľadná a difúzne otvorená ochranná mikrovrstva. Jeho použitie je univerzálne. Dá sa použiť na omietky, farby, drevo, drevoštepkové alebo drevotrieskové dosky, umakart, rôzne druhy betónov, keramické obklady a iné materiály.

Priemyselný polymér LSG je najúčinnejším prostriedkom trvalej ochrany proti mikrobiálnemu napadnutiu. Vlastní medzinárodný certifikát platný na priamy styk s potravinami. A je tak možná bezpečná aplikácia v potravinárskych alebo zdravotníckych zariadeniach, či prevádzkach.

Prevencia po aplikovaní protiplesňového náteru

Dom po nanesením protiplesňového náteru
Dom po nanesením protiplesňového náteru

Po odstránení plesní, rias alebo húb, dokonalej dezinfekcii postihnutého miesta a celkovom vizuálnom zhodnotení ošetrovanej plochy sa dá pristúpiť k prípadnému natretiu fasády, či už fasádnou farbu z vonkajšej strany budovy alebo zvolenou farbou v interiéri. Obidve tieto riešenia sa vždy realizujú až po konkrétnom rozhodnutí zákazníka.
Spoločnosť A SERVIS LIPKA v oblasti profesionálneho odstraňovania plesní v interiéroch alebo exteriéroch pôsobí už mnoho rokov. Za toto obdobie dosiahla mimoriadne úspechy, získala si veľký kredit a jej odbornosť je vysoko cenená.
Napriek tomu však ostáva najlepším spôsobom boja proti riasam, hubám a plesniam riadená prevencia. Jej základ tvorí predovšetkým výber správnych stavebných materiálov s vhodnými vlastnosťami. Tento krok treba kombinovať s dodatočnou ochranou fungicídnymi prostriedkami a následnou kvalitnou realizáciu stavebných prác. Z pohľadu fyzikálnych vlastností sa tak odporúčajú omietky a farby na báze silikónov, ktoré svojimi hydrofóbnymi vlastnosťami jednoznačne znižujú vlhkostné namáhanie fasád a stien. A vďaka difúznym vlastnostiam, umožňujú ľahké unikanie vodných pár z konštrukcie stavby.

A Servis Lipka poskytuje služby postavebného upratovania po celom území SR: Bratislava, Trnava, Nitra, Prievidza, Trenčín, Žilina, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Prešov, Poprad.

Najvyhľadávanejšie v tejto kategórii: protiplesňový náter, náter proti plesni na stenu, pripravok proti plesni na stenách, protiplesňový náter na stenu, náter proti plesniam, farba na steny proti plesniam