v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Deň za veľa nestál, a navyše nám dom znečistilo graffiti. Odstránenie grafitov Bratislava

Deň za veľa nestál, a navyše nám dom znečistilo graffiti. Odstránenie grafitov Bratislava 9 feb

Čistenie Graffiti, BratislavaS graffiti to vždy bolo a je poriadne zamotané. Po rokoch sa už tento nejednoznačný výtvarný prejav stal stabilnou súčasťou verejného priestoru, ktorý však poškodzuje fasády, steny a celé budovy, ale aj stavby verejného záujmu akými sú mosty, tunely a pod. Na druhej strane graffiti v mnohých prípadoch ničí aj súkromný majetok, čo je kapitola sama o sebe.

Graffiti tak predstavuje problém, aj keď sprejeri to vidia presne naopak. V ich predstavách ide predovšetkým o prejav slobodného ducha a jasného nesúhlasu s oficiálnou spoločnosťou, pričom sa snažia tieto obrázky, čmárnice a fľaky, prezentovať ako umenie.  

V našej spoločnosti A SERVIS LIPKA si však myslíme, že graffiti je skôr prejav neúcty a  vandalizmu, ktorý sa nezastaví ani pred historickou pamiatkou alebo čerstvo opravenou fasádou na dome slušných a poctivo pracujúcich ľudí. Navyše, práve naša firma má s graffiti dlhoročné skúsenosti, pokiaľ ide o ich čistenie a likvidáciu.

Prejavy graffiti na stenách a fasádach naša spločnosť potláča už vyše dve desaťročia, takže z pohľadu profesionálov máme v tejto oblasti čistiacich prác nesmierne veľa skúseností a praktických znalostí. Udržiavať firemný aj súkromný majetok v čistote a poriadku je skrátka našim dlhodobým zadaním, trvalou úlohou a vnútorným presvedčením.

Okrem iného sa však venujeme aj profesionálnemu čisteniu kobercov, podláh, umývaniu a lešteniu okien, výkladov, ale tiež likvidácii plesní. Tieto upratovacie a čistiace práce, ako aj špecifické zadania v danej oblasti, naša firma realizuje v Českej republike, na Slovensku, a tiež v Rakúsku a Nemecku.

Z pohľadu technológií spojených s graffiti sa A SERVIS venuje odbornému čisteniu graffiti zo stien a fasád, realizuje ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Trvalou súčasťou popisovaných prác je originálny firemný projekt – Systém čistých budov.

kdo Čistenie GraffitiJeho trvalým obsahom…

Jeho trvalým obsahom je účinná a odborná prevencia spojená s progresívnou, technologicky modernou formou ochrany daného objektu a schopnosťou zabezpečiť kvalitné odstránenie nových sprejerských pokusov, a to v čo najrýchlejšom termíne.  

Upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA tak aktuálne predstavuje jedinú profesionálnu upratovaciu firmu na našom trhu, ktorá vie zaručiť nielen stabilnú kvalitu používanej antigraffitovej metódy, ale zároveň garantovať aj najnižšiu cenu.

V rámci našej doterajšej úvahy sa už viac ráz spomínali slová ako odbornosť a odborníci. Naša firma potvrdzuje fakt, že ak sa má graffiti odstraňovať kvalitne a správne musí ísť skutočne o odborne zvládnutú činnosť.

Mala by sa v každom prípade – teda pri každej, aj ten najmenšej objednávke – realizovať na vysokej profesionálnej úrovni a podľa dostatočne preverených a vopred zvládnutých technologických postupov.

ako na Čistenie GraffitiSnáď len na priblíženie čistiaceho postupu a systému dodržiavania technológií v našej spoločnosti. V prípade, že sa má napríklad odstraňovať graffiti z citlivých stavebných materiálov akými sú mramor, žula alebo teraco, vyplatí sa ešte pred začiatkom týchto prác počítať s faktom, že spreje sú mimoriadne silné chemické farbivá, a okrem toho, aj nanajvýš agresívne. Veľmi ľahko tak prenikajú až do samotnej štruktúry kameňa, či materiálu. Podobné to býva aj pri tzv. štrukturovaných omietkach.

 

Na daných materiáloch…

Na daných materiáloch sa potom vynárajú odpudivé škvrny a fľaky, ktoré majú svoj pôvod práve vo farbe zo spreja. V takmto prípade sa o čistení graffiti už ani nedá hovoriť. Optimálne riešenie spočíva vo výbere špecializovanej a skúsenej odbornej firmy, napr. A SERVIS, ktorá tento typ poškodenia fasády alebo steny dokáže prijateľne vyriešiť.

Snáď je táto technologická informácia zákazníkom už dostatočne známa, no počas čistenia graffiti býva nevyhnutné aj čiastočné odstránenie pôvodného náteru z fasády. V princípe ide o istý druh obete, ktorú treba priniesť agresivite farieb v spreji. Bohužiaľ, je nanajvýš nepríjemné konštatovať, že práve tento druh farieb vie fasády najrôznejších nehnuteľností poničiť tak nevyberavým spôsobom.

Samozrejme, že u mnohých klientov býva výsledkom pohľadu na poškodenú stenu domu rýchla, a často aj nepremyslená reakcia, čo sa však dá ľudsky pochopiť. Majiteľ obratom siahne po farbe v nádeji, že graffiti skrátka premaľuje a bude od neho pokoj.
profi Čistenie Graffiti
Iste, na nejaký čas sa zdý byť problém s fasádou vyriešený, ale vplyvom počasia použitá farba vybledne a graffiti sa zjaví znovu. Na konci tejto odvážnej snahy potom často ostáva len jediné riešenie – požiadať o pomoc profesionálov, napríklad firmu Čistenie Graffiti, Bratislava.

Pokiaľ ide o systém a podmienky nanášania antigraffiti náteru je táto činnosť priamo spojená s klimatickými podmienkami v okolí konkrétnej nehnuteľnosti. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti len pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod plus 10 stupňov Celzia, čo predstavuje jednu z kľúčových technologických podmienok.

 

Napriek stabilnej a dlhodobej kvalite…

Napriek stabilnej a dlhodobej kvalite pri odstraňovaní graffiti sa spoločnosť A SERVIS snaží preferovať a propagovať, najmä prevenciu spojenú so špeciálnou antigraffiti ochranou. Tento jedinečný, moderný ochranný AGO náter dokáže celkom spoľahlivo a účinne zabrániť v ďalšom vandalstve sprejerov. Navyše, takto ošetrená stena, či fasáda je naozaj dobre zabezpečená aj proti vplyvom počasia alebo smogu.

profesionálne Čistenie GraffitiV tejto chvíli sa vyplatí aj niekoľko myšlienok k firemnému projektu, známemu ako Systém čistých budov. Vďaka jeho celkovému nastaveniu a flexibilite ponúka A SERVIS LIPKA zákazníkom, ktorí sú jeho súčasťou poskytovať dynamické a účinné odstraňovanie graffitov. Základom programu je prevencia, teda aplikácia účinného antigraffitového náteru. Tento premyslený systém navyše zabezpečuje aj čistiacu údržbu čerstvo znečistených plôch.

Postupuje sa pri ňom nasledovne. Ak klient firmy A SERVIS pri prvom čistení svojich stien od graffiti súhlasil s nanesením antigraffiti AGO náteru, bude ho odstraňovanie nového sprejerského pokusu stáť podstatne menej, ako prvotná likvidácia graffiti. Dôležité je, že počas tejto práce príde aj ku kompletnej obnove antigraffiti náteru.

Je  teda jasné, že  prevencia je tou správnou cestou ako predchádzať komplikáciám spojeným s odstraňovaním graffiti. Použitím kvalitnej antigraffiti ochrany sa dajú obmedziť všetky negatívne prejavy sprejerského konania. Preventívny systém na dnešnom trhu tak predstavuje mimoriadne funkčný, moderný technologický postup, ktorý účinne pomáha pri odstraňovaní graffiti, aj bez výrazného poškodenia fasády alebo steny.

 

Proces natierania …

profesionálne Čistenie Graffiti
Proces natierania má niekoľko vnútorných zákonitostí. V prípade, že fasáda je prevažne hladká a nič nebráni dôslednej aplikácii antigraffitového AGO náteru, nanášajú sa tri jeho vrstvy. Akonáhle je povrch členitejší a viac štrukturovaný, teda očividne pórovitý a nerovný, aplikujú zamestnanci A SERVIS LIPKA od šesť až po dvanásť vrstiev náteru.

Antigraffiti náter AGO je možné využiť aj na špecifickejšie povrchy, napr. marmolit, kde má zvlášť dobré opodstatnenie, keďže z marmolitovej fasády sa sprejerské fľaky takmer nedajú odstrániť. Klient často musí – kvôli sprejerom – nechať na fasádu naniesť novú vrstvu marmolitu. Vďaka antigraffiti náteru AGO sa teda dá tomuto kroku vyhnúť.

Náter AGO sa dobre znáša s takmer každým povrchom. Nedrží pevne len na polykarbonáte, leštených kovoch alebo skle. Podmienkou úspešnej a dobre vykonanej aplikácie AGO náteru býva taktiež teplota, ktorá by nemala klesnúť pod bod mrazu.  

Ak bol na danej budove, či konkrétnej nehnuteľnosti, spoločnosťou A SERVIS LIPKA zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter. Firma takémuto zákazníkovi v plnej miere garantuje, že ďalší pokus o nové graffiti bude z plochy odstránený do 14 dní. Táto špeciálna služba býva súčasťou Zmluvy o dielo medzi firmou a jej klientami z Českej republiky, Slovenska, ako i Rakúska.

Pokiaľ možno čo najrýchlejšie, a v každom prípade dôkladné odstránenie graffitov má význam aj v kontexte popisovaného firemného programu – Systém čistých budov. Originálny zákaznícky koncept sa na spomenutých stredoeurópskych trhoch dobre ujal a dosahuje pozoruhodné výsledky.

Navyše, ak sa všetko graffiti na danom mieste odstraňuje neodkladne, veľká väčšina „grafiťákov“ svoje ďalšie pokusy postupne vzdáva. Stojí ich to predsa len nemalé peniaze, kopu času a trvalý výsledok sa vlastne nedostavuje. Nehovoriac o tom, že značné množstvo adrenalínu bolo z ich strany vynaložené celkom bez úžitku.

čím na Čistenie GraffitiUkazuje sa teda…

Ukazuje sa teda, že metódy, ktoré do praxe zaviedla, používa a zveľaďuje upratovacia. A čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA prinášajú zákazníkom najväčší prospech. Pracovný postup a využívané technológie na odstraňovanie a prevenciu graffiti majú niekoľko základných prvkov. Ktoré v konečnom sumáre predstavujú vyvážený a moderný systém so stále rastúcim potenciálom.

Zákazníkovi pre začiatok v zásade postačí len jedno. Osloviť našu spoločnosť a dodať nám základné propozície, predstavy a želania. My zareagujeme vždy veľmi pružne a ústretovo, takže sa obratom snažíme vytvoriť komplexné podmienky pre naplnenie celej zákazky, vrátane presných podmienok, času a termínu.

Klient do niekoľkých hodín od nás získava cenovú kalkuláciu objednávky, všetky potrebné informácie a konkrétne podmienky. Všetko dôležité posielame zväčša mailom. Ak klient s návrhmi súhlasí, A SERVIS LIPKA urobí v ďalších svojich krokoch maximum, aby objednávka bezozbytku naplnila jeho očakávania.  

V tomto smere sa natíska jedno krátke odbočenie, ktoré však s témou bezprostredne súvisí. Konkurečné firmy sa veľmi často a vytrvale snažia akýmkoľvek spôsobom spochybňovať trhové ceny za naše služby. Podľa ich vyhlásení sa predsa dajú nájsť oveľa lacnejšie riešenia a prijateľnejšie metódy, aké ponúka spoločnosť A SERVIS LIPKA.

Takže na margo týchto vyhlásení niekoľko faktov. Ostáva pravdou, že ceny za čistenie fasád bývajú vo firme A SERVIS o niečo vyššie, ale treba dodať aj to ostané. Naša firma zákazníkom ponúka nielen jedinečnú, modernú a praxou prevernú technológiu. Ktorá povrch fasády nepoškodzuje, ale ošetrovanú plochu vyčistí a na dlhé obdobie precízne zabezpečí.

Používaný antigraffiti AGO náter je unikátny a jeho vlastnosti nemajú priamych súperov. Navyše, originálny projekt Systém čistých budov. Zákazníkom garantuje skvelý a dynamický servis odstraňovania nového graffiti, a to za zlomok pôvodnej ceny.

ako na Čistenie GraffitiNapokon, aj samotný postup čistenia…

Napokon, aj samotný postup čistenia je dokonale vyvážený a premyslený. Presne vybraným chemickým prostriedkom sú z poničenej fasády odstránené všetky graffiti. Pričom špecialisti A SERVIS-u vyčistia plochy tak dôkladne, že na ploche zostane iba nejasný fľak.

Následne vyčistenú plochu premaľujú farbou, ktorá maximálne napodobuje jej pôvodný odtieň. Po vysušení nanesú ochranný antigraffiti náter AGO. Jeho vrstva sa tak stane pevným, aj keď voľným okom neviditeľným štítom chrániacim fasádu pred ďalšími pokusmi sprejerov.

Vďaka spoločnosti A SERVIS LIPKA plus antigraffiti náteru AGO má tak zákazník istotu, že každý nový pokus o graffiti odborne zvládnu pracovníci firmy. Účinná, moderná a nanajvýš efektívna metóda prevencie. Ochrany a čistenia fasád, tak pre každého nášho klienta predstavuje stabilný pocit istoty a záruky úspešného riešenia.

O pravdivom obsahu týchto slov sa presvedčila pred krátkym časom aj mladá rodina, ktorá mala v ten deň asi o trochu viac smoly ako ostatní. Nielenže ráno nenaštartovali auto a zmeškali čo sa dalo, ale fasádu čerstvo rekonštruovaného domu našli vandalsky posprejovanú.

Volali nám na hneď druhý deň ráno s tým, že by potrebovali našu pomoc. Spomenutá smola sa im navyše znásobila aj tým, že fasáda nebola vopred ošetrená antigraffiti náterom. Takže steny musela naša firma A SERVIS LIPKA čistiť pracne a pomaly.

Nakoniec sme to ale všetko zvládli na výbornú a manželia boli vskutku spokojní. Aj keď vedeli, že výsledok mohol byť o čosi rýchlejší a menej stresujúci. Aj preto sme sa ihneď dohodli na aplikácii antigraffiti AGO náteru, ktorým im umožnil pokojnejšie spávať.

Pre našu spoločnosť A SERVIS LIPKA bude preto  radosťou, ak sa aj pre vašu domácnosť, či firmu, staneme zdrojom pomoci a istoty. Radi vám ponúkneme praxou preverené, odborné riešenia a zbavíme vás akýchkoľvek problémov s graffiti. Sme presvedčení, že firma A  SERVIS LIPKA bude i pre vás symbolom kvality, poctivej práce a profesionálnej cti.