v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Budova na konci mesta a čistenie posprejovanej fasády. Odstránenie, čistenie graffiti

Budova na konci mesta a čistenie posprejovanej fasády. Odstránenie, čistenie graffiti 8 feb

Čistenie, odstraňovanie grafftitovĽudská tvorivosť je vskutku bezhraničná, a najmä vďaka nej bola, a je naša civilizácia taká úspešná a rastúca. Na druhej strane za akýkoľvek úspech platíme čoraz vyššiu daň, pričom sme už neraz – všetci, bez rozdielu – stáli na samom okraji civilizačného bankrotu.

 

To, čo niekto stvorí ako potenciálne prospešné, iný ticho zneužije a čoskoro premení na svoj vlastný obraz. Príkladov je nekonečné množstvo. Od tých nevinných, takmer úsmevných, až po tie, ktoré nami poriadne otrasú. Zrejme je len ťažko súdiť, kam by sme podľa takýchto kritérií zaradili oblasť obecne označovanú ako graffiti.

 

Na jednej strane sa výtvarný svet ku graffiti hlási ako k regulérnemu umeleckému prejavu, ktorý má svoje korene už v 60-tych rokoch minulého storočia v USA. Keďže ide o výsostne individuálny umelecký smer, záleží na každom jednotlivcovi a jeho miere talentu. Aj preto by sa podľa prejavov jedinca, nemalo posudzovať celé jeho smerovanie.

 

Boužiaľ, všedné stretnutia s graffiti bývajú od umeleckých činov na hony vzdialené. Zrejme sa ťažko nájde niekto, kto by na fasáde svojho domu, či firmy privítal nastriekané nápady a prejavy sprejerov. Takto počmárané a poničené plochy potom celkom logicky vzbudzujú v ľuďoch hnev, odpor a generálne odmietanie graffiti ako výtvarného prejavu.

 

odstraňovanie grafftitovNapokon, sprejmi poškodené fasády budov, priemyslených objektov, mostov, podchodov, ale aj vagónov, či dokonca kultúrnych pamiatok, hovoria samé za seba. Ani pri najvyššej miere tolerancie nemožno na nich nájsť nič estetického alebo nápaditého.

Graffiti, ako prejav odporu voči väčšinovej spoločnosti, ktorý sa pretavuje do čmárania sprejom, tak ostáva len ukážkou vandalstva a neúcty voči verejnému, či súkromnému priestoru.

 

Je vlastne zákonité, že sa v každodennom živote stretávame presne s takouto podobou graffiti, teda čmáranicami, machuľami, najrôznejšími fľakmi a nezmyselnými kliky-hákmi. Sprejeri a ich komunity tak vlastne „na počkanie“ poškodzujú a ničia majetok súkromníka, firmy alebo obce. A pritom sú veľmi často vo veku, kedy ešte ani netušia, čo znamená poriadne „makať.“

 

 

Bežný majiteľ nehnuteľnosti…

 

Bežný majiteľ nehnuteľnosti tak býva postavený pred niekľoko vážnych problémov. Ak vynecháme bezmocnosť, hnev a stres, ak dáme bokom snahu riešiť poškodenie cez poisťovňu a políciu, ostáva tu ešte jedna stránka problému: ako vrátiť posprejovanej fasáde alebo stene jej pôvodnú podobu a nájsť spôsob, aby bola chránená aj pre budúcnosť.

 

Vďaka moderným technológiám a špeciálnym firmám, ktoré sa tejto oblasti služieb venujú profesionálne, jestvujú už celkom zaujímavé možnosti ako sa s graffiti, sprejmi, farbami, ale najmä ich negatívnymi prejavmi vyrovnať. Aj keď sú „na stole“ overené a funkčné postupy, ako graffiti z fasád odstrániť, tou najlepšou a najrozumnejšou cestou ako s nimi účinne bojovať, ostáva forma odbornej prevencie vykonávanej skúsenými profíkmi.

Medzi popredné, klientami často vyhľadávané a a trhu oceňované profesionálne spoločnosti, ktoré tieto časté prejavy vandalstva a obecnej neúcty k majetku riešia na viacerých úrovniach, patrí aj naša upratovacia a čiastiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA.

odstraňovanie grafftitovOdbornému odstraňovaniu, ale v prvom rade prevencii graffiti sa naša spoločnosť venuje na profi úrovni už viac ako dvadsať rokov. Treba zdôrazniť, že sme považovaní za jedinú profesionálnu firmu u nás, ktorá je zárukou nielen špičkovej kvality antigraffitovej ochrany, ale svojim klientom ponúka aj najnižšie ceny.

Vďaka skvelej technológii a praxou prevereným chemickým prostriedkom, vieme spoľahlivo posprejované fasády a steny nielen vyčistiť, ale zrealizovať aj ochranné nátery alebo veľmi účinné antigraffiti nástreky. Navyše ponúkame i projekt účinnej prevencie antigraffiti ochrany spojený s rýchlym odstraňovaním a kvalitným nových graffiti, ktorý má označenie – Systém čistých budov.

 

Odborný proces čistenia a kvalitného odstraňovania sprejerských „výtvorov“ má jasne dané pravidlá, technologické postupy a zásady, ktoré zamestnanci spoločnosti A SERVIS LIPKA dokonale ovládajú a v každodennej praxi aj využívajú.

 

Jeden príklad za všetky…

 

Dajme tomu odstraňovanie graffiti z fasád, prípadne väčších plôch z mramoru, či zo žuly. Používané farby v spreji dokážu totiž veľmi rýchlo a agresívne prenikať až do vnútornej štruktúry samotného kameňa. Aj to je jedna z hlavných príčin, prečo je vyčistenie takto zasiahnutej steny pomerne zložité.

 

čistenje grafftitovI keď sa na prvý pohľad zdá, že plocha bola vyčistená, často sa vynoria nové škvrny, keďže dokážu „vyplávať“ až zvnútra kameňa. Potom sa už treba spoliehať na pomoc špecializovanej odbornej firmy, ktorá posprejovanú časť fasády vyčistí v procese tzv. kryštalizácie. V skratke to znamená asi toľko, že vrstvu poničenú sprejom proste zbrúsi a odstráni.

 

Pri odstraňovaní graffiti je treba taktiež počítať s nemilým faktom, že napriek opatrnému a precíznemu čisteniu sprejovej farby sa zvykne odstrániť aj časť pôvodného fasádneho náteru. Žiaľ, ide o dôsledok značnej agresivity farebných sprejov, ktoré bez väčších problémov prenikajú až do jadra samotnej omietky.

 

Pri takomto čistení býva postup zamestnanca firmy A SERVIS LIPKA zhruba takýto. Náš skúsený špecialista graffiti vyčistí až do podoby akéhosi „neostrého, rozmazaného fľaku.“ Takto vyčistené miesto sa následne premaľuje vopred pripravenou farbou, ktorá sa čo najviac podobá na originál.

Často sa nám v bežnej praxi stáva, že vystresovaný zákazník sa už nevie dočkať účinného riešenia, a tak sa pustí do „záchranných“ prác sám. Ak teda plochu s graffiti narýchlo pretrie farbou, ktorá má aký-taký odtieň tej pôvodnej, neurobil dobre.

 

Sprejerské obrázky budú čoskoro znovu presvitať a rýchlo sa objavia na fasáde opäť. Touto prehnanou snahou tak zákazník nedosiahol očakávaný výsledok. Napokon bude potrebné celú vec s graffiti vyriešiť len s pomocou profesionálov.

ako na grafftitiTechnologická poznámka…

 

Akékoľvek graffiti a sprejerské „umenie“ čistí naša firma A SERVIS LIPKA len v prípade, že vonkajšia teplota neklesla pod 10 stupňov Celzia. I preto sa u nás snažíme, aby si naši zákaznici plánovali vyčistenie graffiti v období, keď sú na jeho strane aj klimatické podmienky.

 

Ako už zaznelo vyššie, najúčinnejšou formu ako si s graffiti na stenách a fasádach poradiť, býva popri odbornom čistení profesionálmi, dokonale zvládnutá prevencia. Moderný, rozumne preverný náter dokáže účinne zabrániť pri „tvorbe“ akýchkoľvek nových graffiti, pričom plochu ochráni aj pred negatívnymi vplyvmi počasia a účinkami smogu.

 

Kľúčovým prvkom v systéme prevencie, ktorý spoločnosť A SERVIS jednoznačne preferuje, tvorí projekt pod označením – Systém čistých budov. Zákazníkom poskytuje v každom smere veľmi pružnú likvidáciu nových graffitov, ktorá býva zároveň spojená s aplikáciou antigraffitového náteru.

 

Systém čistých budov je vcelku jednoduchý. Keď si zákazník nechal na svojej stene vyčistiť graffiti a plocha bola vzápätí natretá antigraffiti náterom, prípadná likvidácia nového graffiti mu dokáže usporiť celkom zaujímavú čiastku. Prirodzenou súčasťou popisovanej činnosti býva tiež obnova antigraffiti náteru.

Je teda celkom jasné, že neustály súboj s graffiti a sprejerstvom nie je v žiadnom prípade len o čistení. Uvážlivé použitie modernej antigraffiti ochrany býva podstatne účinnejším krokom. Uvedený postup reprezentuje to najlepšie z progresívnych technických aj chemických metód, takže graffiti sa dá odstraňovať bez poškodzovania vzhľadu pôvodnej fasády.

 

ako na grafftitiOdborné nanášanie antigraffiti AGO náteru sa realizuje podľa presných a preverených postupov, ktoré pracovníci firmy Čistenie, odstraňovanie grafftitov dokonale ovládajú. Pri hladkých plochách sú nanášané tri vrstvy náteru. Ak ide o fasády s iným typom povrchu, aplikácia náteru máva šesť až dvanásť opakovaní.

 

 

Výhodou antigraffiti náteru…

 

Výhodou antigraffiti náteru býva možnosť použiť ho na rôzne typy povrchov. Antigraffiti náter tak preukazuje vynikajúce služby všade. A je celkom jedno, či ide o rodinný dom, panelák, veľký priemyselný objekt alebo opravenú historickú pamiatku. Náter má tiež nezastupiteľnú úlohu i na miestach, kde nie je možná účinná technická ochrana.

Ak bol na konkrétnej budove a jej fasáde zrealizovaný firmou A SERVIS LIPKA špeciálny antigraffiti AGO náter. Dostáva od nás klient plné garancie ďalšej ochrany. V zásade ide o to, že každý nový pokus o graffiti bude z našej strany vyčistený do štrnástich dní. Táto činnosť platí pre Českú republiku, Slovensko a Rakúsko.
Táto ojedinelá služba sa dá preto pre považovať za jednoznačne ústretový prejav a očividný dôkaz, že náš zákazník. A jeho každodenná spokojnosť s vykonávanými službami, boli a sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste.

 

čím na grafftitiSkutočne kvalitné a veľmi rýchle čistenie graffitov má svoj význam aj v spojitosti s firemným programom Systému čistých budov. Obsah, ale aj forma tohoto špeciálneho programu sa v rámci náročných trhov výnimočne dobre ujal, takže dosahované výsledky sú skvelou motiváciu pre jeho ďalší rozvoj.

 

Prax tak aj firme A SERVIS LIPKA jednoznačne potvrdzuje známu skutočnosť, že ak sa novovzniknuté graffiti odstráni bez čakania. A dlhého odkladania, sprejerom sa daná lokalita znepáči a začnú si hľadať inú. Napokon, investícia nemalých prostriedkov do sprejov a riziko rôznych foriem postihu, musí mať pre sprejera dajaký zmysel. Takže, keď na danom mieste vyprcháva všetok adrenalín, je na čase odísť.

 

Zákazníkovi spoločnosti A SERVIS LIPKA sa od prvej chvíle dostáva maxium pozornosti našich profesionálov. Len čo bola objednávka dohodnutá po telefóne, dostane klient mailom popis prijatej zákazky. Jej finančný rozpočet a nevyhnutné detaily o termíne a čase. V prípade, že s nimi bude súhlasiť, ostáva už len na firme a jej pracovníkoch, aby naplnili všetky očakávania a predstavy zákazníka.

 

Na tomto mieste je zrejme dobré naznačiť…

 

Na tomto mieste je zrejme dobré naznačiť, ako na naše služby reaguje priama konkurencia. Jej predstavitelia a zástupcovia často, a radi spochybňujú nielen prácu, ale aj ceny za nami poskytované služby. Ich hlavným argumentom je nepravdivo vžitá predstava, že podobné služby sa dajú na trhu nájsť aj v „lacnejšom balení„. A vyše vo finále oveľa prijateľnejšie a kvalitou porovnateľnejšie.

 

Ak ponecháme bokom rôzne detaily, technické nuansy. A veľmi špecifické rozdiely, môžeme s pokojným svedomím konštatovať. Že firma A SERVIS LIPKA svojim klientom prináša modernú, vysokoúčinnú a praxou odskúšanú metódu čistenia, ktorá je mimoriadne šetrná a dlhodobo osvedčená. Plochu fasády, či steny, poznačenú graffiti dokonale vyčistí a vďaka antigraffiti náteru aj nadlho ochráni.

čím na grafftitiZákazníci navyše oceňujú aj celkový prístup firmy k práci a chovanie pracovníkov. Na každej zákazke tak pracujú perfektne pripravení a sústredení ľudia, čo v konečnom dôsledku rezultuje do vysokej kvality a precízneho výsledku. I to je jasným dôkazom dosiahnutej kultúry a celkového charakteru našej spoločnosti.

Čistiace práce tak prebiehajú plynule a v presne stanovenom technologickom postupe. S pomocou vybraného chemického prípravku sú z fasády odstránené všetky graffiti. Pričom sa z nich, účinkom chémie a čistením, stane iba rozmazaný fľak. Následne je plocha pretretá farbou s pôvodným odtieňom. Po vysušení príde rad na ochranný antigraffiti náter AGO.

 

Klient sa tak na konci našej práce môže presvedčiť…

 

Klient sa tak na konci našej práce môže presvedčiť, že vďaka profesionalite odborníkov sú jeho steny opäť čisté a nepoškodené. Firma A SERVIS LIPKA tak naplnila svoje poslanie, ktorým je najvyššia spokojnosť klienta a dobré meno firmy. Takto odvedená práca spoločnosti A SERVIS je potom pre zákazníka na dlhý čas garanciou. Že všetky snahy o nové graffiti sú odsúdené na krátky a bezvýznamný život.

 

Nie je to tak dávno, čo sa naša metóda čistenia graffiti znovu prezentovala, a to v najlepšom svetle. Zákazníkom bola známa obchodná spoločnosť s medzinárodným partnerom, ktorá si na svoju prezentáciu mimoriadne potrpí. Posprejovaná fasáda jej centrály, tak bola niečim viac, ako len stenami poznačenými graffiti.

 

Po odsúhlasení zmluvných podmienok sa o pár dní naši zamestnanci pustili do práce. A výsledok bol o pár hodín celkom jednoznačný. Obchodná firma mala po skončení zákazky očividnú radosť, keďže čistá fasáda vykazovala vysokú kvalitu. A žiadne poškodenia, navyše už bola precízne ošetrená antigraffiti AGO náterom, ktorý zaručoval jej ochranu na dlhé mesiace dopredu.

 

A tak sa s účinnou pomocou našej spoločnosti A SERVIS LIPKA budova fasády medzinárodných obchodníkov vrátila na svoje miesto a v ulici opäť žiarila. Radosť klienta nás nielen úprimne tešila, ale aj zaväzovala. Keďže spokojnosť a úsmev zákazníka sú pre nás vždy na prvom mieste. Budeme teda radi, ak sa aj pre vás staneme firmou, ktorá účinne pomáha. Drží dané slovo a zanecháva po sebe len vysokú kvalitu a dobré pocity zo skvele odvedenej, profesionálnej práce.