v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Izolácie, domov a vznik plesní

Izolácie, domov a vznik plesní 27 sep

Žijete v dome alebo byte, ktorý potrebuje rekonštrukciu fasády a zateplenie? Alebo sa týchto prác už dočkal a v domácnosti sa i napriek tomu objavili plesne? Verte, že tu môžeme a nemusíme hľadať spojitosti. Pokúsme sa teda objasniť možnosti izolácie stavieb, prípadne osvetliť fámy, ktoré sa s izoláciami a plesňami spájajú.

Izolácia

Izolácia patrí k zásadným súčastiam každej stavby, príp. rekonštrukcie a jej výber neradno podceniť. Bez izolácie sa dnes nezaobídeme, a jej vhodným výberom, či realizáciou, dokážeme podstatne ovlyvniť výslednú kvalitu celého objektu. Časy, kedy bola stavebníkom k dispozícii iba sklená vata a asfaltová lepenka sú dávno preč. V súčasnosti jestvuje celý rad možností, ktoré je však dobré poznať a vedieť si z nich vybrať.

Izolácie môžeme rozdeliť z hľadiska ich použitia a funkcie, ale aj podľa použitého materiálu a štruktúry. Izolačné materiály delíme do dvoch základných kategórií – na tepelnú izoláciu a hydroizoláciu. K tejto dvojici sa dajú priradiť izolácie proti radónu a iným plynom, resp. akustické izolácie. Z pohľadu plesní nás zaujímajú tepelné izolácie.

Medzi hlavné úlohy tepelných izolácií patrí vytvorenie bariéry, ktorá obmedzí únik tepla, ale aj jeho prenikanie. Bráni tak únikom tepla počas zimných mesiacov, a na druhej strane prehrievaniu miestností počas leta. Teplo môže vnikať a unikať všetkými časťami stavby, teda stropmi, strechami, stenami, a samozrejme aj podlahami. Z pohľadu konkrétneho objektu je preto nevyhnutný presný a starostlivý výber i samotná realizácia správneho typu izolácie. Vďaka týmto krokom potom dosiahneme očakávaný efekt a fungovanie izolácie podľa našich predstáv a požiadaviek.

Izolácie delíme tiež podľa typu vybraného materiálu. Môžeme zvoliť penové materiály, prípadne materiály minerálne vláknité alebo rastlinné. Najstaršími používanými materiálmi tepelných izolácií sú prírodné materiály. Patria sem lišajníky, seno alebo slama. Žiaľ, tieto látky veľmi rýchlo podliehajú rozkladu, a preto ich v polovici 60. rokov minulého storočia začali v širšom merítku nahrádzať plasty, ktoré sa používali najmä pri izolovaní spodnej časti budovy. A táto prax sa využíva dodnes.

Plíseň na zdi

Zateplení domu

Napriek tomu, že sú domy aj byty zateplené izolačným mteriálom, často sa na stenách objavujú plesne. Prečo sa to stáva a aké sú príčiny tohoto javu? Obecne sa má za to, že vznik plesní má priamy súvis s novou izoláciou. Samozrejme nemôžeme vylúčiť, že nekvalitná realizácia je jednou z príčin plesní, ale oveľa častejším problémom je fakt, že vinu nenesie len izolácia samotná.

Zateplením domu sme utesnili všetky škáry medzi oknami a stenami, a tým sa automaticky znížila intenzita vetrania, zároveň zvýšila relatívna vlhkosť, resp. teplota rosného bodu, čo viedlo ku kondenzácii vodnej pary a vzniku plesní. Zdravý rozum musí len súhlasiť. Zateplenie predsa nerobíme preto, aby nám okolo okien fičal prievan rovnako ako pred rekoštrukciou, to je predsa nezmysel.

V týchto prípadoch často stačí len zvýšiť intenzitu vetrania a správne regulovať kúrenie. Plesne by sa mali prestať objavovať. Napriek tomu sa vypláca kombinovať tieto preventívne kroky s odborným zásahom firmy, ktorá sa odstraňovaniu plesní venuje a dokáže poradiť.

K tejto problematike sa viaže aj poetické spojenie – dom nedýcha. Zároveň sa dodáva, že na vine býva zateplenie, a preto prídu i plesne. Ak sa ale zamyslíme, zistíme, že táto poetika viac-menej stráca zmysel. Vetranie je spojené s hygienickými normami, ktoré určujú, že ak sú v danej miestnosti osoby, mal by sa vzduch vymeniť jeden raz za dve a pol hodiny, čo je zároveň minimálna hodnota. Ak je miestnosť prázdna, bez vodných pár či škodlivín, postačí výmena vzduchu raz za 10 hodín.

Aj preto musíme dom, či byt pravidelne vetrať. Okolité steny nám dovnútra nikdy nepustia také množstvo vzduchu, ktoré potrebujeme pre vyváženú klímu. Tento laický pohľad môžeme dať do súvislosti aj s prenikaním vodnej pary cez steny. Je potom len na majiteľovi domu, príp. stavebnej firme, či sa bude dať zateplenie využiť aj v tomto smere. Pokiaľ však ide o prienik vodných pár stenami, obecne platí, že dôležitejší je výber vrchnej omietky.

Plíseň na zdi

Odstraňovanie plesní

Späť k plesniam. Ak sa ich zbavujeme veľmi často a ťažko, na vine môže byť aj nešetrené odstraňovanie plesní. Platí, že ak sa nevyužíva správny postup, šíria sa spóry plesní ďalej a problém nás prekvapí opäť. Naša firma A SERVIS LIPKA, s. r. o., izolácie, domov a vznik plesní, vám preto ponúka svoju radu a odbornú pomoc.

Odstraňovanie plesní patrí medzi naše špecializácie. Touto problematikou sa zaoberáme už niekoľko rokov a spokojnosť zákazníkov je našou vizitkou. Plesne odstraňujeme pomocou overených prostriedkov a postupov. Medzi ne patrí aj dezinfekcia Sanatop. Práve s ňou realizujeme prvotné ošetrenie stien v domácnostiach.

Akonáhle Sanatop dokonale zlikviduje zárodky plesní, je rad na nás. Plesne sa musia odstrániť mechanicky a len mokrým spôsobom. Vonkajšie steny čistíme pomocou tlakového čističa, vnútorné ručne.

Po vysušení stien príde k slovu náš ďalší osvedčený prípravok LSG. Protiplesňový náter je jedinečný vo všetkých svojich vlastnostiach a jeho pôsobenie garantujeme na obdobie 4 až 6 rokov, podľa klimatických podmienok.

Po vykonanej dezinfekcii a prípadnej úprave výmaľby, ošetríme steny prípravkom LSG a ochránime ich tak pred ďalším mikrobiálnym napadnutím. Ako vidno, problémy s plesňami je možné s pomocou spoločnosti A SERVIS LIPKA vyriešiť aj bez zložitých postupov spojených s izoláciami budov.