v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Umývanie a čistenie okien vo výške Košice

Umývanie a čistenie okien vo výške Košice 8 dec

Umývanie a čistenie okien vo výške Košice

Umývanie a čistenie okien vo výške Košice – táto zákazka bola realizovaná 5. a 6. septembra 2013 a zaisťovali ju dvaja naši zamestnanci. Umývanie okien Košice, ktoré sa nachádzali vo výške sme umývali a čistili pomocou horolezeckej techniky. Celkovo bolo umytých okolo 500m2 okien, z toho sme umývali 76m2 presklenej plochy, na ktorú sme mali prístup z terasy a teda nebolo nutné použiť tu horolezeckú techniku.

Na umývanie okien Košice, ktoré sú na ťažko prístupných miestach, využívame aj vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramená. Túto techniku volíme prednostne pred horolezeckou technikou, aj keď okolné podmienky nedovolia využitie tejto techniky, musíme zrealizovať umývanie okien vo výške pomocou zlaňovacej techniky. Umývanie okien vo výške Košice pomocou horolezeckej a speleologickej techniky má pre zákazníka výhodou, nie len v tom, že je ekonomicky výhodnejšie oproti hydraulických ramenám a plošinám, ale tiež tým, že nemusíme zaisťovať na mestských úradoch v Košiciach povolenie a zábrany a výnimky, tak ako tomu je v prípade využitia vysokozdvižných plošín a hydraulických ramien. Práce vo výškach musia vykonávať zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky, sú preškolení podľa príslušného nariadenia vlády a podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvo pádu z výšky a do voľnej hĺbky. Na prípadné riziká spojené s realizáciou tejto zákazky je spoločnosť poistená.

Pre viac informácii kliknite SEM.