v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bratislava

Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bratislava 7 nov

Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bratislava

Pri zákazke umývanie výloh, strhávanie a odstraňovanie fólií, polepov, banerov a lepidla Bratislava sme umývali výlohy z vonkajšej strany a odstraňovali z ich povrchu staré zatvrdnuté fólie. Jednalo sa o polochu 17,4 m2. Zákazka bola realizovaná 16. a 17. júla a celkovo trvala viac ako 6,5 hodiny. Pre úspešné a bezproblémové odstránenie zatvrdnutej fólie z presklennej plochy sme použili päť kusov tzv. korundových žiletiek s priemerom minimálne 10 cm. Pomocou týchto žiletiek sme schopní odstrániť akékoľvek fólie a polepy bez poškodenia, či poškrabania sklenenej plochy pri čistení a umývaní výloh Bratislava. Na viacerých prevádzkach obchodných centier môžete vidieť predajne, na ktorých výlohách v Bratislave sú silné škrabance a ryhy. Takéto nezvratné poškodenie bolo spôsobené neodbornou prácou s použitím nevhodných nástrojov. Ryhy a škrabance na povrchu presklenných plôch vzniknú po odstraňovaní fólii a polepov pomocou nožov, špachtlí alebo oceľových stierok. Po odstránení fólií zostanú na povrchu zbytky lepidla. Pre ich odstránenie z výloh sme použili riedidlo a dočistenie zbytku lepidla sa vykonalo odstraňovačom, ktorý používame pri odstraňovaní graffiti v Bratislave. Akonáhle sme mali odstránené všetky fólie z výloh, nasledovalo umytie a leštenie celej presklennej plochy. V tomto prípade používame tzv. trik suchého leštenia. Pri umytí výloh a iných presklenných plôch v Bratislave nie sú využité žiadne leštiac prípravky, čím zaručíme, že sklenená plocha vyzerá dlhú dobu čisto. Pri leštení presklennej plochy pomocou leštidiel by došlo k tomu, že za nejaký čas budú na povrchu vidieť kruhy a ťahy leštenia. Cena za umytie výloh a odstraňovanie a strhávanie fólií Žilina činila 69,6 € bez DPH. Táto cena bola stanovená za strhnutie všetkých fólií z výloh, odstránenie a oškrabanie zbytku lepidiel z celej plochy výloh. Ďalej je v cene umytie výloh a vyleštenie výloh na tejto predajni v Bratislave.

Pre viac informácii kliknite SEM.