v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Umývanie okien Košice, po maliaroch

Umývanie okien Košice, po maliaroch 27 sep

Umývanie okien Košice, po maliaroch

Zabezpečujeme umývanie okien v Košiciach, pri rekonštrukciách objektov v Košiciach, po maliaroch, po remeselníkoch v oblasti mesta Košice, pred otáraním nových obchodov a prevádzok v obchodných centrách v Košiciach a po stavebných činnostiach v Košiciach. Zvládneme vykonávať umývanie okien v meste Košice na všetkých jednotlivých činnostiach veľmi kvalitne najmä preto, že naším záujmom je aby zamestnanci boli odborne preškolení a majú na túto prácu umývania okien, výkladov a presklenných plôch veľmi dobré a profesionálne vybavenie. Pri práci používame a pracujeme s náradím od značky Unger. Umývaním okien a výkladov začíname v Košiciach vždy bez poškodenia rámov a skiel, odstraňujeme všetky tvrdé nečistoty, a taktiež odstraňujeme a strhávame prebytočné ochranné fólie s polepmi. V ďaľšom kroku pokaždé zoškriabeme z výkladov a okien kvapky farieb, zvyšky cementových, silikónových a vápenatých závojov tak, nepoškodzujeme povrchy skiel. Dnes už majú súčasné montované výklady a sklá na povrchu jemnú kovovú vrstvu, za pomoci ktorej sú sklá chránené a ktorá sa pri neodbornom zásahu može veľmi ľahko poškodiť. Taktiež je možnosť vidieť v mnohých obchodných centrách prevádzky, u ktorých, keď sa pristúpi bližšie k výkladu, tak z určitého uhla pohľadu vidieť silné škriabance a ryhy, ktoré vznikli žiaľ na týchto prevádzkach a ich výkladoch použitím nevhodných nástrojov ako sú nožnice, nože, špachtle, kovové či ocelové škrabky atď. Môžeme už len skonštatovať, že škody sú nenapraviteľné a vzniknuté ryhy už nie je možné žiadnym spôsobom odstrániť ani rozleštiť. Vďaka dôslednému školeniu na ktoré kladieme dôraz naši zamestnanci vždy odstránujú tvrdé nečistoty, kvapky farieb, zvyšky silikónov, cementové a vápenaté bodky pri umývaní a čistení okien a výkladov v Košiciach po stavbe a po maľovaní korundovými žiletkami, so šírkou najmenej 10 cm. Určite môžeme zaručiť, že pokiaľ dodržíme tento postup pri umývaní okien po stavbe, po maliaroch, po remeslách a všetky popísané nečistoty, polepy odstraňujeme plochou, širokou a ostrou žiletkou, tak v tomto prípade nedôjde k zničeniu umývaných a čistených výkladov a okien v Košiciach. Pokaždé, keď umývame presklenné plochy v Košiciach  na výkladoch či oknách sa nachádzajú polepy prípadne iné plagáty, postupujeme pri ich umývaní rovnako. Plagáty pri umývaní a čistení výkladov a okien v  Košiciach rozmočíme, pomaly a nasledne postupne plagáty zoškriabeme žiletkami.

Aj  >TU< získate viac informácií o umývaní okien v Košiciach.

[nggallery id=28]