v prípade otázok volajte +421 911 740 734
Pon-Štv: 9:00 - 15:00
Piatok: zatvorené

Výškové práce

Pri ponuke našej služby umývanie okien je úzko spätá služba Výškové práce. Veľakrát nás dopytujú s požiadavkou na umývanie administratívnych budov, vysokých obytných domov či výkladov vo výškach. Mnohé z týchto objektov nie je možné očistiť teleskopickými tyčami (dosah až 9m) a musíme tieto zákazky vykonať za pomoci horolezeckej či speleologickej techniky.

Túto techniku využívame aj pri čistení fasád vo výškach alebo pri čistení železných a kovových konštrukcií vo výškach. A Servis Lipka zabezpečuje výškové práce pomocou horolezeckej, speleologickej techniky, alebo za pomoci hydraulických plošín.

Práce vo výškach

Výškové práce

Pri výbere vhodnej techniky berieme do úvahy viaceré faktory, ako sú v každom prípade špecifická dostupnosť a náročnosť terénu, výška a okolie budovy. Riešenia navrhujeme tak, aby boli čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie pre obe strany.

Na tieto práce máme špeciálne školený tím horolezcov, ktorí sú certifikovaní a vyškolení podľa vyhlášky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Dokonalé vyčistenie okien

Umývanie okien – Výškové práce

Vám negarantuje len ich profesionálne zaškolenie, ale hlavne aj dlhoročná prax v umývaní výškových okien. Naši pracovníci tým pádom môžu podávať maximálny výkon pri maximálnej bezpečnosti. Rovnaké zásady dodržiavame aj pri umývaní a čistení fasád a konštrukcií. Keďže sa na fasáde či inom povrchu budovy každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný a aj nová budova môže vplyvom pôsobenia nečistôt vyzerať staro a špinavo. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

Vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu sme schopní zrealizovať výškové zákazky umývania okien, fasád a konštrukcií na území celej Českej republike, na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Vďaka našej flexibilite vám na vašu žiadosť vypracujeme nezáväzný finančný návrh okamžite.

Rozsah našich služieb

A Servis Lipka poskytuje služby výškových prác po celom území Slovenskej republiky: Bratislava, Trnava, Nitra, Prievidza, Trenčín, Žilina, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Prešov, Poprad.