Kontakt

Sídlo spoločnosti SK

Pobočka Košice

A SERVIS LIPKA, s.r.o. A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Konventná 3, 811 03 Bratislava Masiarska 40
IČ: 36070298, IČDPH: SK2020246965 040 00 Košice
Tel: +421 483 240 016, +421 911 740 933 Tel: +421 483 240 018
Fax: +421 483 240 017 Tel: +421 483 240 019

Zodpovedný zástupca:

Manažer pre rozvoj:

Zodpovedný zástupca:

Katarína Pellerová Nikola Kostelníková Richard Németh 
vedúcí organizačnj složky oblastný vedúcí 
Tel:+421 911 740 733 Tel:+421 911 740 734 Tel:+421 911 740 735
Email: centrala@a-servislipka.sk Email: centrala@a-servislipka.sk Email: r.nemeth@a-servislipka.sk